De Brouwersweijer in Bergeijk

een historisch, landschappelijk monument. In een notitie van het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant onder de titel “Perceelsinformatie “nog in te richten natuur” openbare verkoop januari 2021” wordt onder meer als nr 4 genoemd: Cluster 4,;Bergeijk; BEK00B4400; 6,9984 are; extra eis is waterretentie; N12.02 dennen- eiken- beukenbos.Op basis van de kaartjes in …

Het goed Ten Broek en de watermolen op De Gender in Strijp (Eindhoven)

In 1920 ontstond Groot Eindhoven door een fusie tussen de stad Eindhoven met de aanliggende gemeenten Woensel, Tongelre, Stratum, Gestel en Strijp. Het riviertje de Gender vormde de grens tussen Strijp en Eindhoven en iets zuidelijker tussen Strijp en Gestel. Dicht bij de grens met Eindhoven lag al in de …

Over mensen en de Peelrandbreuk

Breukbewegingen in oostelijk Brabant hebben hoogteverschillen gemaakt, verschillende soorten delfstoffen gemaakt en binnen handbereik gebracht, en de waterhuishouding beïnvloedt. In deze bijdrage wordt ingegaan op de manier waarop mensen gebruik hebben gemaakt van deze situatie en hoe ze ermee omgingen. Het belangrijkste geologische kenmerk van het gebied is natuurlijk de …

Piscaria, piscatura, piscatorium en vivarium: latijnse visserij termen

Piscaria, piscatura, piscatorium en vivarium: latijnse visserij termen In latijnse teksten worden weijers (visvijvers) in het algemeen aangeduid met de term ‘vivarium’. In het artikel Dapperslaar, de weijer van Brouwhuis schreef ik daar al over.In akten en cijnsboeken die in het latijn zijn opgesteld komen we daarnaast ook de termen …