Over mensen en de Peelrandbreuk

Breukbewegingen in oostelijk Brabant hebben hoogteverschillen gemaakt, verschillende soorten delfstoffen gemaakt en binnen handbereik gebracht, en de waterhuishouding beïnvloedt. In deze bijdrage wordt ingegaan op de manier waarop mensen gebruik hebben gemaakt van deze situatie en hoe ze ermee omgingen. Het belangrijkste geologische kenmerk van het gebied is natuurlijk de …

De grafzerk van Adolf van Eynthouts in Kleef

Jonker Adolf van Eyndhouts, kolonel in een Duits regiment infanterie. Nadat zijn vader Adriaan van Eynthouts door de staten wegens verraad was onthoofd, trad hij in Spaanse dienst. Hij meende zich niet beter te kunnen wreken, dan door de sterkte Schenkenschans in te nemen. Hij trok daarom op 27 juli …

Piscaria, piscatura, piscatorium en vivarium: latijnse visserij termen

Piscaria, piscatura, piscatorium en vivarium: latijnse visserij termen In latijnse teksten worden weijers (visvijvers) in het algemeen aangeduid met de term ‘vivarium’. In het artikel Dapperslaar, de weijer van Brouwhuis schreef ik daar al over.In akten en cijnsboeken die in het latijn zijn opgesteld komen we daarnaast ook de termen …

Weijers in oostelijk Brabant

Verspreid in oostelijk Brabant komen op meerdere plaatsen veldnamen of straatnamen voor met daarin het woord “weijer”. Soms wordt het gespeld als ‘wijer’ of ‘weyer’. Die namen wijzen er op dat daar vroeger een (meestal verdwenen) oud landschapselement aanwezig was. Het woord weijer is ontstaan uit het latijnse woord vivarium. …

Weijers in Deurne en Vlierden

In archiefstukken over de huidige gemeente Deurne worden diverse weijers vermeld. Dit artikel beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de locatie van deze verdwenen weijers. Weijers zijn visvijvers waarin vis werd gekweekt en/of bewaard. Ze bevinden zich meestal in de bovenloop van kleine beken op plaatsen waar het dal …

Vissen met een geweer

Vissen doe je met een hengel of met een net. Ook vroeger was dat zo, maar vissen op wat grotere schaal werd door landsheren of andere vermogende grootgrondbezitters gedaan met een weer of geweer. Een visgeweer is een inrichting in een beek voor het vangen van vis. In de Aa …

Raamkozijnen met geschiedenis

Oude gebouwen hebben geschiedenis. Dat wil zeggen dat er in de loop der jaren wel het een en ander aan veranderd, gewijzigd en verbouwd is. Hoe ouder het gebouw, hoe meer er doorgaans aan veranderd is en hoe meer er te vertellen valt over de bouwhistorie. Soms is dat zelfs …

Landweren aan de noordkant van Bakel en Milheeze

Op een negentiende eeuwse kaart van oostelijk Brabant zijn ook Bakel en Milheeze opgenomen. Het opmerkelijke van deze kaart is dat er een aantal landweren op gekarteerd zijn. Ook een tweetal landweren ten noordoosten van Bakel en ten noorden van Milheeze.Een gedeelte van een van deze landweren is nog (zij …

Van A naar B, Over oude wegen in Gemert-Bakel

Als er tegenwoordig gesproken wordt over wegen dan hebben we het eigenlijk altijd over verharde wegen die aangelegd werden ten behoeve van woonwijken of industriegebieden of voor de ontsluiting van dorpen en steden. Voor de aanleg van wegen moet grond worden aangekocht, een ontwerp gemaakt, een bestemmingsplan aangepast en soms …