Brabantse boerderijen

Oude boerderijen beginnen schaars te worden. Veel oude boerderijen hebben geen agrarische functie meer en zijn verbouwd tot woonhuis. Toch blijven we ze gelukkig vaak herkennen als boerderij. Een gebouw, waarin woning en stal en soms ook een schuur gecombineerd waren onder één dak. Brabant staat bekend om zijn langgevelboerderijen. Dat type is ongeveer het eindpunt in de ontwikkeling van de boerderij. Voordat de langgevelboerderij zijn intrede deed bestonden er andere vormen en typen. We kunnen ook een ontwikkeling herkennen van de boerderij in oostelijk Brabant. Vooral de laatste jaren is er veel bekend geworden over de constructie, maar ook over de ouderdom van de oudste boerderijen en die gaat verder terug dan we dachten. We zien in het zandgebied van Brabant hallehuizen, hoekgevelboerderijen, kortgevels, krukhuizen en dwarshuizen. Ook na de introductie van de langgevelboerderij blijven er ontwikkelingen en ontstaan er weer allerlei varianten. En met de ontginning van de heide en het peelgebied introduceerden de ontginners ook nog soorten boerderijen vanuit andere delen van Nederland. We proberen de historische ontwikkeling van boerderijen in zand Brabant weer te geven. Daarbij gaan we in op de constructie en de bouwvorm en op de rijke bouwgeschiedenis die sommige boerderijen blijken te hebben.

Behalve over de ontwikkeling van boerderijen in het algemeen zijn hier ook beschrijvingen opgenomen van individuele boerderijen of groepen boerderijen in gehuchten.

Regelmatig verzorg ik lezingen over de ontwikkeling van de Brabantse boerderij in het zandgebied.

Een verdwenen boerderij op Hoenderbos in Uden