Landweren aan de noordkant van Bakel en Milheeze

Op een negentiende eeuwse kaart van oostelijk Brabant zijn ook Bakel en Milheeze opgenomen. Het opmerkelijke van deze kaart is dat er een aantal landweren op gekarteerd zijn. Ook een tweetal landweren ten noordoosten van Bakel en ten noorden van Milheeze.Een gedeelte van een van deze landweren is nog (zij …

Moorsel in zijn omgeving

Moorsel in zijn omgeving Vennen op de Lieropse Heide De Lieropse Heide vormt samen met de Strabrechtse Heide een geheel. Het was eeuwenlang een groot heidegebied. Op de heide zien we veel door de wind gevormd reliëf met hogere en lagere delen. Door het voorkomen van leemlagen in de ondergrond …

Vlechtheggen en heggen vlechten

Vlechtheggen en heggen vlechten Al duizenden jaren zijn er boeren die vee houden en aan akkerbouw doen. Voor allebei is het maken van afrasteringen en omheiningen belangrijk. Het vee moet, zeker ’s nachts, bij elkaar gehouden kunnen worden in een omheinde ruimte en de akkers moeten afgeschermd kunnen worden om …

De Walgraaf en de Snelle Loop

De Walgraaf en de Snelle Loop Een landweer op de grens tussen Gemert en Laarbeek Jan Timmers Landweren staan de laatste tijd volop in de belangstelling. Lange tijd is het stil geweest rond deze opvallende cultuurhistorische landschapselementen. Historici en heemkundigen gingen er bijna als vanzelfsprekend van uit dat landweren vroeger …

De landweer tussen Bakel en Aarle-Rixtel

De landweer tussen Bakel en Aarle-Rixtel Een historisch landschapselement uit de middeleeuwen Jan Timmers, september 2007 met aanvulling februari 2008. Sinds 2006 is er in de gemeente Gemert-Bakel vernieuwde belangstelling ontstaan voor landweren en is door ondergetekende het voorkomen van landweren onderzocht. Niet alleen op de gemeentegrenzen blijken er landweren …

De Landweer tussen Lierop en Mierlo

Een landweer op de grens van Lierop en Mierlo Op de grens van Lierop en Mierlo ten noorden van de A67 ter hoogte van het Voortje ligt een forse wal. Zowel aan de zijde van Mierlo als aan de zijde van Lierop wordt de wal begeleid door een greppel of …