Eessens Put; Een opvallende grensmarkering in het landschap.

Eessens Put, Naar een reconstructie van een opvallende markering in het landschap. Deze notitie werd opgesteld op verzoek van de heemkundekringen van Deurne en Bakel om te komen tot een reconstructie van Eessens Put als onderdeel van het beekherstelprogramma Kaweise Loop, zoals dat in het kader van IGP Bakel-Milheeze wordt …

De Walgraaf en de Snelle Loop

De Walgraaf en de Snelle Loop Een landweer op de grens tussen Gemert en Laarbeek Jan Timmers Landweren staan de laatste tijd volop in de belangstelling. Lange tijd is het stil geweest rond deze opvallende cultuurhistorische landschapselementen. Historici en heemkundigen gingen er bijna als vanzelfsprekend van uit dat landweren vroeger …

De landweer tussen Bakel en Aarle-Rixtel

De landweer tussen Bakel en Aarle-Rixtel Een historisch landschapselement uit de middeleeuwen Jan Timmers, september 2007 met aanvulling februari 2008. Sinds 2006 is er in de gemeente Gemert-Bakel vernieuwde belangstelling ontstaan voor landweren en is door ondergetekende het voorkomen van landweren onderzocht. Niet alleen op de gemeentegrenzen blijken er landweren …