Cultuurhistorie in het Aa-dal zuid

Cultuurhistorie van het landschap in het zuiden van het dal van de Aa. Versie 2.1, 27 januari 2017 Dit rapport werd samengesteld in het kader van het project Gebiedsontwikkeling ‘t Aa-dal Zuid, dat is geïnitieerd door waterschap Aa en Maas en de gemeenten Asten en Someren. Waterschap Aa en Maas …

Het dal van de Astense Aa

Het dal van de Astense Aa In het kader van het project beekherstel van de Astense Aa op de grens van Asten en Vlierden is een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd met aanbevelingen voor de uitvoering. Downloaden: 20080908 Het dal van de Astense Aa en zijn omgeving

De Lieropse Heide en Moorsel

De Lieropse Heide en Moorsel Beschrijving van een aantal natuurlijke en cultuurhistorische elementen en voorstellen voor herstel Deze notitie werd samengesteld in het kader van de planvorming voor het gebied De Lieropse Heide en Moorsel in de gemeente Someren. Samenstelling Deel 1: Jan Timmers, Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband (SAS) Deel 2: …

De Heihorsten in Someren

De Heihorsten in Someren, Herstel en ontwikkeling van het cultuurhistorisch landschap Een Historisch geografische verkenning en aanbevelingen voor cultuurhistorische opwaardering Versie 6.0, januari 2009 Deze notitie werd samengesteld in het kader van de integrale planvorming voor het projectgebied De Heihorsten in de gemeente Someren. Heihorsten is een project van de …