De Lieropse Heide en Moorsel

De Lieropse Heide en Moorsel Beschrijving van een aantal natuurlijke en cultuurhistorische elementen en voorstellen voor herstel Deze notitie werd samengesteld in het kader van de planvorming voor het gebied De Lieropse Heide en Moorsel in de gemeente Someren. Samenstelling Deel 1: Jan Timmers, Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband (SAS) Deel 2: …

De inrichting van de Jan Miekes Hoeve in Mariahout

De inrichting van de Jan Miekes Hoeve in Mariahout Cultuurhistorische aspecten van de inrichting van een oude boerderij aan De Hei in Mariahout De eigenaar van de Jan Miekes Hoeve in Mariahout gelegen aan De Hei 15 wil omschakelen naar een biologische rundveehouderij en in samenhang daarmee het bedrijf met …

Eessens Put; Een opvallende grensmarkering in het landschap.

Eessens Put, Naar een reconstructie van een opvallende markering in het landschap. Deze notitie werd opgesteld op verzoek van de heemkundekringen van Deurne en Bakel om te komen tot een reconstructie van Eessens Put als onderdeel van het beekherstelprogramma Kaweise Loop, zoals dat in het kader van IGP Bakel-Milheeze wordt …

De Heihorsten in Someren

De Heihorsten in Someren, Herstel en ontwikkeling van het cultuurhistorisch landschap Een Historisch geografische verkenning en aanbevelingen voor cultuurhistorische opwaardering Versie 6.0, januari 2009 Deze notitie werd samengesteld in het kader van de integrale planvorming voor het projectgebied De Heihorsten in de gemeente Someren. Heihorsten is een project van de …