De inrichting van de Jan Miekes Hoeve in Mariahout

De inrichting van de Jan Miekes Hoeve in Mariahout Cultuurhistorische aspecten van de inrichting van een oude boerderij aan De Hei in Mariahout De eigenaar van de Jan Miekes Hoeve in Mariahout gelegen aan De Hei 15 wil omschakelen naar een biologische rundveehouderij en in samenhang daarmee het bedrijf met …

Kruisschot in Stiphout, de lotgevallen van een moated site

Kruisschot in Stiphout de lotgevallen van een moated site De hoeve Kruisschot in Stiphout is een moated site of omgrachte hoeve, zoals die in de veertiende en vijftiende eeuw op meerdere plaatsen werden aangelegd. Het was toen een economisch gunstige periode, waarin veel geld verdiend werd door handel en nijverheid …

De Esper Hoeve: herstel van een moated site in Bakel

De Esper Hoeve: herstel van een moated site in Bakel. Archeologie en cultuurhistorie binnen de Reconstructie Zandgronden. Jan Timmers In het kader van de Reconstructie Zandgronden zijn er mogelijkheden voor cultuurhistorie. Om de middeleeuwse geschiedenis zichtbaar en beleefbaar te maken werd een plan opgesteld voor het herstel van een aantal …