De betekenis van de veldnaam ‘bleek’

De betekenis van de veldnaam “Bleek” volgens Torrentinus In Noord-Brabant komt in veel gemeenten het toponiem “De Bleek” voor, soms in één plaats zelfs meerdere malen. Algemeen wordt deze naam verklaard als bleekweide of bleekveld: een perceel grasveld, waarop linnengoed werd uitgespreid om bloot te stellen aan zonlicht om het …

Veldnamen met -ing als akkernamen

Veldnamen met -ing in Oost-Brabant -donk namen worden –ing namen In het oosten van de provincie Noord-Brabant komen veel veldnamen voor met daarin het element –ing. We komen in het Brabants dialect het verschijnsel tegen dat veel -donk namen als -ing namen worden uitgesproken. Zo geldt bijvoorbeeld Boerdonk = Boering, …