Van A naar B, Over oude wegen in Gemert-Bakel

Als er tegenwoordig gesproken wordt over wegen dan hebben we het eigenlijk altijd over verharde wegen die aangelegd werden ten behoeve van woonwijken of industriegebieden of voor de ontsluiting van dorpen en steden. Voor de aanleg van wegen moet grond worden aangekocht, een ontwerp gemaakt, een bestemmingsplan aangepast en soms …

Moorsel in zijn omgeving

Moorsel in zijn omgeving Vennen op de Lieropse Heide De Lieropse Heide vormt samen met de Strabrechtse Heide een geheel. Het was eeuwenlang een groot heidegebied. Op de heide zien we veel door de wind gevormd reliëf met hogere en lagere delen. Door het voorkomen van leemlagen in de ondergrond …

Een (pre)historische wegenbundel als basis van Milheeze

De basis van Milheeze: een oude wegenbundel Een historisch geografische verkenning Jan Timmers, 12 mei 2004   De structuur van nederzettingen wordt grotendeels bepaald door het patroon van wegen en paden. Veel wegen en paden zijn pas ontstaan na de nederzetting zelf. Soms is een enkele doorgaande weg ouder dan …