Genealogie

In de geschiedenis van regio, dorp of stad spelen familierelaties een belangrijke rol, zeker in de middeleeuwen. Daarom zijn er gegevens over diverse families in Gemert en omstreken verzameld. Soms zijn familierelaties met zekerheid vast te stellen, soms kunnen we op basis van vermeldingen reconstructies van familierelaties maken. Door relevante vermeldingen op te nemen kan worden bepaald hoe zeker of waarschijnlijk de opgegeven relaties zijn.

Behalve fragmenten van middeleeuwse families in de regio Gemert heb ik een gedeelte van de kwartierstaat opgenomen van onze kinderen.