Strijbosch

Familie Strijbosch

In Gemert zijn er twee verschillende families Van Strijbosch. Beiden ontlenen hun naam aan de hoeve Strijbosch in Handel. Hier wordt de oudste familie beschreven. De andere familie staat ook op deze site.

De oudste vermeldingen van leden van de familie Van Strijbosch betreffen een Gevart van Stijbosch. Er is verder een vermelding in de Bossche Protocollen van een Gevart van Strijbosch, zoon van Jan van Bakel en volgens Bakelse cijnsregisters zou deze Jan van Bakel een natuurlijke zoon zijn van een heer Gevart. Dat zou eventueel Gevart van Doerne, heer van Deurne kunnen zijn.

 

I heer Gevart, geboren ca 1290

Heeft twee natuurlijke zonen

 1. Jan van Bakel, volgt II
 2. Thomas van Bakel, priester

 

II Jan van Bakel

kinderen

 1. Gevart, volgt IIIa
 2. Philips, volgt IIIb
 3. Dirk, volgt IIIc

 

IIIa Gevart van Strijbosch

Schepen in Gemert in de periode 1364-1386.

Overleden in de periode 1386-1389.

Zijn echtgenoot heette waarschijnlijk Lana. Twee van zijn kinderen kregen een dochter met die naam. Een derde kind kreeg een kleindochter Lana.

Kinderen:

 1. Gevart, volgt IVa
 2. Lodewijk, volgt IVb
 3. Elisabeth. Haar dochter Lana wordt vermeld in 1382.

Oorkonden KADO inv nr 1498a,b en c in 1381 en 1382: Gevard van Stribosch verkoopt twee derde delen van grond langs De Beek in Gemert; Lana dochter van Elisabeth van Stribosch verkoopt het derde derdedeel, dat zij had van haar moeder Elisabeth.
Zoon Lodewijk, vermelding in BP 1433-34 Jan Gevarts van Strijbosch en Claes (Cool) van Strijbosch zns wijlen Lodewijck.
Gezien de verdeling in drie, zullen er niet meer dan drie kinderen volwassen zijn geworden. Lodewijk heeft kennelijk zijn derde deel vóór 1381 aan broer Gevart verkocht.

 

IIIb Philips van Strijbosch

Gevart van Strijbosch had wellicht een broer met de naam Philips. In de Bossche Protocollen betreffende Erp wordt vermeld in de periode 1382/87 een Liesbeth, dochter van Philips van Stribosch. Liesbeth moet dan al volwassen zijn. Dat betekent dat Philips van dezelfde generatie moet zijn als Gevart. Beiden zullen een zoon zijn van Jan van Bakel, wiens vrouw Liesbeth zal zijn geweest. Immers zowel Gevart als Philips hebben een dochter Liesbeth.

Philips van Strijbosch is overleden voor 1413

BP.R1188 1412 – 1413 f 322 Bakel
Liesbeth weduwe Andries Hessels van Erpe, dochter van wijlen Philip van Stribosch
Roelof van de Laer, man van ….. dt w. Andries Hessels en Liesbeth

Kinderen:

 1. Liesbeth, vermeld 1382/87, gehuwd met Andries Hessels van Erp

 

IIIc Dirk van Strijbosch

BP f164v anno 1384 Gemert: Liesbeth van Ghemert, begijn, verkoopt land in Ghemert in gheen Goerswinckel; belendenden o.a.: Henricus (?) zoon van Theodericus de Stribossche.

Anno 1384 is er dus een Dirk van Strijbosch met een volwassen zoon.

 

IVa Gevart Gevarts van Strijbosch

Geboren ca 1360; huwt ca 1380 Heilwig, dochter van Melis van Milheeze

Overleden voor 1411.

BP Bakel, 1410-1411 Ghevaert zoon van wijlen Ghevaert van Stribosch

BP Gemert 1413 Gevart Gevarts van Stribosch, land aan de Oudestraat

AKDOG regest 173 dd 13-7-1414, Johan Ghevartssoen was van Strybosch

BP Gemert 1416 Jan zn w Gevart van Strybosch verkoopt alle cijnsen etc op diverse plaatsen; ze zijn afkomstig van Amelis van Milheeze, daarna van Gevart van Strybosch x Heilwich, de vader van Jan.

R Helmond 14-2-1417: Jacob Ghevarts soen van Stribosch; Jan Ghevartssoen van Stribosch; Ghevart Ghevartssoen van Stribosch; Lanen Ghevartsdochter van Stribosch en Jan Lodeneefs soen man van Lanen; Melis van Milheeze is hun auder vader.

Cijnsboeken Helmond over Bakel HA  Helmond 285 [1421-1446] fol. 89v post 117: Jacobus filius Helwigh filia Ameli filius Gevardi vanden Stribosch  (of is hier een schrijf- of leesfout)

Kinderen:

 1. Jacob Gevarts van Strijbosch, volgt Va
 2. Jan Gevarts van Strijbosch, volgt Vb
 3. Gevart Gevarts van Strijbosch, volgt Vc
 4. Lana Gevarts van Strijbosch, gehuwd met Jan Jans Lodenneefs
 5. Melis Gevarts van Strijbosch, heeft een dochter Heilwig ?

 

IVb Lodewijk van Strijbosch, overleden voor 1434.

Wordt postuum vermeld BP 1433-34 Jan Gevarts van Strijbosch en Claes (Cool) van Strijbosch zn w Lodewijck. Claes blijkt uit een andere vermelding een dochter Lana te hebben.( BP 1455-56 Goyart Matheus Quedens man van Lana dt w Claes (Cool) van Strijbosch; Jan van den Panthelaer; Dirck nat zn van Dirck van Strijbosch). Uit deze vermelding de hypothese dat Lodewijk ook een zoon Dirk had, die een natuurlijke zoon Dirk heeft. Ook is het mogelijk dat de vermelde Jan van de Pandelaar ook een zoon of kleinzoon was van Lodewijk.

Kinderen:

 1. Claes genaamd Cool van Strijbosch. In 1455/56 wordt zijn dochter Lana vermeld als vrouw van Goyart Matheus Quedens
 2. Dirk van Strijbosch, heeft een natuurlijke zoon Dirk, vermeld 1455/56. In De Bossche Protocollen betreffende Mierlo wordt in 1442/43 een Jan Dirks van Stribosch vermeld, samen met zijn vrouw Luytgard dochter van wijlen Jan Roelofs die Scoemeker van Gemert.

 

Va Jacob Gevarts van Strijbosch

Diverse vermeldingen vanaf 1417. Overleden in of voor 1440. Gehuwd met Katelijn.

BP Gemert 1440, Kathelijn wed van Jacop van den Strijbosch en haar kinderen Peter, Gevart, Heilwich, Kathelijn, Lijsbeth en Mechtelt

Kinderen:

 1. Gevart Jacobs Strijbosch, (Dominus Gerard, priester)
 2. Heilwich Jacobs Strijbosch
 3. Liesbeth Jacobs Strijbosch
 4. Mechteld Jacobs Strijbosch
 5. Peter Jacobs Strijbosch

 

Vb Jan Gevarts Strijbosch

Diverse vermeldingen vanaf 1414 t/m 1451 in Gemert en Bakel.

BP Gemert, 1446-47 Jan Gevarts van Strijbosch en Peter zoon van Jan Gevarts van Strijbosch

1472-1473 f54 omgeving Eindhoven, Jan zn van w Jan van Strijbosch en Luytgard Peter die Moelleneer.

1463-64 F238 Jan Jans van Strijbosch man van Margriet Lucas Goyart Lucas

1473-74 Gevart Janss Strijbosch

1474 Peter Jan Strijbosch

1475-76 Gevart Jan Strijbosch

1476 en 1478-79 Gevart en Peter zoons van w Jan Strijbosche

Volgens artikel over genealogie Strijbosch in Genealogisch Tijdschrift Oost-Brabant. Jaargang 2000, blz 21 is Jan de stamvader van een Eindhovense tak van de familie Strijbosch. Overleden in 1458. Gehuwd met Luytgard, dochter van Peter die Moellener, zoon van Henrick Peters van Lyeshout. Zijn schoonvader was molenaar in St Oedenrode. Via zijn schoonvader werd hij eigenaar in delen van de watermolens van Stratum en Woensel (Schimmelse watermolen). In 1458 worden 8 kinderen vermeld: Peter, Dirk, Gevart, Jan, Henrickske, Jenneke, Luytgard en Margriet. Peter is stamvader van een Stratumse tak, Gevart van een Woenselse tak.

 

Vc Gevart Gevarts van Strijbosch

Heeft zoon Dirk. Dat lijkt geen zoon van IVa, omdat nergens een vermelding voorkomt met de andere kinderen van IVa.
Hoewel: 1409 AKDOG Dircs ende Jans erve van Strybosch; en 1415 AKDOG beneven Diercx ende Johans erve van Strybosch, (waaruit blijkt dat Dirk en Jan broers zijn). (Het is niet duidelijk of deze broers kinderen zijn van Vc of van IVa.)

R1218 1447- 1448 f19v Dirck Gevartss van Strijbosch, man van Engel dt w Goossen van Blakenbroeck

1450-51 Dirk Gevarts van Strybosch

1456-57 Dirck Gevartss van Strijbosch

Schema van de oudste generaties Strijbosch

 

Nog een aantal vermeldingen zijn nog niet gelieerd, maar wellicht is dat nog mogelijk.

Anno 1384 Henricus (?) zoon van Theodericus de Stribossche

1430-31: Peter zn van Henric van Stribosch

1435-36 Jan nat zn w Dirk van Striebosch en van w Sophie dr w Peter Berchs

1438-39 Peter zoon van Henrick Strijbosch

17-5-1441: Jan zn van Dirck nat zn w Dirck van Strijbosch

1441 Peter Henrix Strijbosch

1441 Jan zoon van Dirck nat zn van w Dirck van Stribosch

1442-1443 Mierlo: Jan zn w Jan Roelofs die Scoemeker van Ghemert; Jan Dirx van Strijbosch man van Luytgard dr w Jan Roelofs vrsz;

1444-45 Wijlen Dirck van den Strybosch

1446-47 Jan Henrics Strijbosch

1452-53 Heilwich nat dt w Dirck van Stribosch wed van Jan die Weyer en haar dochter Willemke; pacht uit de hoeve ’t guet op Strijbosch

1452-53 Goyart Brievinc man van Heilwich nat dt w Dirk van Stribosch; Heilwich is weduwe van Jan die Weyer; Willemke dt w Jan die Weyer x Heilwich voorn.; pacht uit de hoeve ’t guet op Strijbosch

1452-53 en 1454-55 en 1460-61 Peter Jan van Strijbosch

1485 (retro vermelding?) Stoeven Dierckssn, wylnen Dierckssoen van Strybosch

De huidige hoeve Strijbosch in Handel. Alle families Strijbosch hebben een voorouder die van deze hoeve afkomstig was