Moorsel, bewoningskroniek tot 1832, bijlage

Moorsel, een bewoningskroniek tot 1832
bijlage

Familierelaties op Moorsel tot 1832

De familierelaties tussen de verschillende eigenaars en pachters van de hoeve Moorsel, die in de loop der eeuwen is opgesplitst in meerdere boerderijen.

De eigenaarslijn Van den Boomen

I Jan Jansen Bakermans alias Van den Boomen. Hij huwt 27-08-1682 te Someren met Cecilia Jooste Verberne. Hij wordt begraven te Someren 30-04-1740.

Kinderen:

 1. Johannes van den Boomen ~ Someren 31-10-1682, overleden voor 1684.
 2. Jan van den Boomen, ~05-04-1684 te Someren; woont in Nuenen
 3. Elisabeth ~ 06-10-1686 Someren. gehuwd te Lierop op 15-10-1724 met Goort Hendrik Hermans, volgt II
 4. Anna, ~ 08-08-1689 Someren; begijn in Turnhout
 5. Maria ~ 21-07-1692 Someren, + voor 1740
 6. Geertruij, ~ 14-06-1696 Someren; huwt Jan Verberne
 7. Francis van den Boomen, ~ 29-04-1699 Someren, overleden voor 1753; huwt 21-12-1738 te Someren met Wilhelmina Voermans;. president schepen van Lierop
 8. Lambertus van den Boomen, ~ 16-12-1701 Someren, gehuwd te Lieshout op 9-6-1737 met Hendrina Eyndholts. Woont in St Oedenrode; kinderen: Jan, Dirk, Cecilia, Lambertus. Zij hebben een halfbroer Lambertus van Ginkel.
 9. Johanna van den Boomen, ~ 27-10-1704 Someren, + voor 1740

Lierop R28 dd 8-7-1740
Scheijdinge ende uijt gemaakt deijllinge tusschen de kinderen ende erfgenaamen van Jan vanden Boome, ende Cecielia Verberne, zijnne geweesene huijsvrouw , in hun leeve gewoont hebbende alhier tot Lierop. Hij was pachter van de hoeve Ten Boomen in Lierop. Bij de erfdeling in 1740 worden 6 kinderen vermeld: Jan, Lambert, Francis, Elisabeth, Geertrui en Anna.

De kinderen Jan, Lambert, Francis en Goort Hermans (X Elisabeth) kopen gezamenlijk van de Staten Generaal een hoeve op Moorsel.

 

II Goort Hendrik Hermans, huwt Lierop 15-10-1724 Elisabeth van den Boomen; armmeester van Lierop, overleden 1756.

Kinderen:

 1. Johanna Maria (Jennemarie), ~Someren 29-10-1725, huwt met Cornelis Doers uit Vorselaar, volgt III
 2. Johannes, ~Someren, 8-4-1727, jong overleden
 3. Johannes Antonie, ~Someren 24-5-1730, huwt Lierop 23-4-1752 met Clara Antonie Coppens

 

III Cornelis Doers, gehuwd te Lierop op 21-1-1749 met Jennemarie Hermans. President-schepen van Lierop

Kinderen:

 1. Helena ~Lierop 18-12-1749
 2. Anna Maria ~Lierop 4-9-1752
 3. Johannes ~Lierop 11-1-1755
 4. Henricus ~Lierop 17-5-1759
 5. Elisabeth ~Lierop 17-3-1761
 6. Nicolaas ~Lierop 21-6-1763
 7. Johanna ~Lierop 6-1-1766
 8. Goverdina ~Lierop 22-6-1768

 

De pachterslijn Van Moorsel

1. Jan van Moorsel, pachter vanaf 1627 van de hoeve Moorsel.
Kinderen:
Dirk Jansen van Moorsel

2. Dirk Jansen van Moorsel X Theodora van Moorsel
Kinderen:

 1. Joost *23-11-1669 Someren, volgt A
 2. Elisabeth X Jan Jansen van Brussel*Someren 4-2-1664 zoon van Jan van Brussel X Joanna van Lieshout, volgt B onder pachterslijn Van Brussel

A. Joost Dirk van Moorsel, *23-11-1669 Someren, overleden 1708, huwt 7-7-1685 te Someren Francisca (Frenske) Philips Verdijsseldonk. Zij overlijdt 17-4-1723.

Kinderen, allen te Someren

 1. Maria * 4-5-1686, ca 1769
 2. Jan * 29-4-1688, + voor 1693
 3. Jan * 5-7-1693
 4. Philips * 29-4-1696, + 17-8-1739
 5. Antonie *25-5-1700, + ca 1756

Maria en Antonie van Moorsel vermaken hun bezit per testament aan de kinderen van hun nichten Adriana Gerit Welten en Willemijn Thomas van Brey (zie bij C onder pachterslijn Van Brussel).
Adriana Gerit Welten * 23-12-1698 te Vlierden, is een dochter van Gerit Jan Welten X Joanna Philips Verdijsseldonk. Adriana Gerit Welten huwt met Peter Bollen en woont in Vlierden.
De 19 achterneven en nichten verkopen de boerderij op Moorsel op 17-12-1770 aan de molenaar Hendrik van den Boomen, die de boerderij verpacht. Hendrik is een zoon van Antony Jan Huybert van den Boomen. Het is een verre verwant van de familie Van den Boomen die de andere boerderij op Moorsel in bezit heeft. Hendrik verpacht de boerderij aan Francis van Brussel.

Hieronder gegevens van de gezinnen van Antony en Hendrik van den Boomen.

De familie van molenaar Hendrik van den Boomen

Antony Jan Huybert van den Boomen, molenaar, schepen, ~ 23‑12‑1692 Lierop, ± 04-11-1747 Lierop, x ca 1720 Lierop Anna Aart Willem Verhees, ~ 18‑01‑1702 Lierop ± 18‑10‑1747 Lierop

Kinderen:

 1. Mulder op Stipdonk en schepen van Lierop ~ 29‑04‑1720 Lierop ± 15‑11‑1780 Lierop
 2. Wilhelmus ~ 16‑04‑1723 Lierop + 10‑12‑1748 Weert
 3. Henricus ~ 20‑12‑1726 Lierop + 16‑02‑1781 Vlierden. Molenaar in Mierlo, Budel en Lieshout, volgt hieronder.
 4. Wilhelmina ~ 29‑12‑1729 Lierop x 08‑10‑1752 Lierop Peter Vlemmincx
 5. Joanna~ 05‑08‑1733 Lierop ± 11‑08‑1733 Lierop
 6. Joannes ~ 03‑01‑1735 Lierop ± 02‑03‑1808 Lierop
 7. Joanna ~ 02‑03‑1738 Lierop x 16‑01‑1763 Budel Jan Nagelmakers, molenaar te Reekum
 8. Maria ~ 09‑01‑1741 Lierop x voor 1770 Someren Henricus Henrici van Duijnhoven
 9. Catharina~ 13‑06‑1744 Lierop x 27‑05‑1764 Budel Dielis Clephas

Lierop R30 f167v, 20 april 1764
Compareerde voor schepenen van Lierop ondergenoemt, Huijbert van den Boomen woonende alhier, Hendrik vanden Boomen woonende te Buul , en Jan van den Boomen woonende te Mierlo , als mede Peter Vlemminx in huwelijk hebbende Willemijn van den Boomen mede inwoonder alhier, en Jan Mattijs Nagelmakers in huwelijk hebbende Johanna van den Boomen woonende te Reecum , mitsgaders Francis van Bussel in qualiteijt als momboir over Catarina van den Boomen minderjarige jonge dogter woonende altans te Buul , zijnde denselve Francis van Bussel geassisteert , met Cornelis Doers president te zaame geauthoriseert bij authorisatie van heeren schepenen alhier van dato den vijff en twintigste deser maand april om het intrest voor de voornoemde Catarina vanden Boomen waar te neemen , zijnde de voornoemde vijff comparanten met de onmondige te zaame kinderen en erffgenamen van wijlen Antoni van den Boomen en Anneke Verhees in haar leven egte luijden overleden en gewoont hebbende alhier. Etc etc.

Henricus van den Boomen, ~ 20‑12‑1726 Lierop, + 16‑02‑1781 Vlierden, huwt 10‑11‑1765 te Lierop met Antonetta van de Loverbosch, ~ 02‑05‑1732 Vlierden ± 01‑03‑1805 Vlierden; molenaar te Mierlo, Budel en Lieshout

Kinderen:

 1. Anna Maria ~ 21-9-1767 Mierlo, jong overleden
 2. Johanna Barbara ~ 5-12-1768 Mierlo, jong overleden
 3. Antonia Luytgardis ~ 22‑07‑1770 Mierlo, + 14‑09‑1835 Vlierden, X 16‑09‑1804 Vlierden Petrus van Hoof
 4. Petronella Luytgardis ~ 22‑02‑1772 Mierlo, + 07‑03‑1842 Vlierden, X1 05‑02‑1797 Vlierden Petrus Verstappen, X2 28‑06‑1801 Vlierden Petrus Vervoordeldonk.

Pachterslijn Van Brussel

B Jan Jansen van Brussel X 9-8-1687 Elisabeth Dirk van Moorsel

Kinderen

 1. Anna Jan van Brussel X 1-2-1722 Andries Aart Kusters
 2. Dirk Jan van Brussel *31-12-1690
 3. Jan Jan van Brussel *17-4-1697 Someren
 4. Frans Jan van Brussel
 5. Helena Jan van Brussel X 16-2-1721 Thomas Willem van Brey. Volgt C

C Thomas Willem van Brey X 16-2-1721 Helena van Brussel

Kinderen

Willemijn ~Someren 10-05-1723
Zij huwt op 7-5-1747 Hendrik Jansen van Geldrop, overleden Lierop 13-12-1748
Uit dit huwelijk

 1. Elisabeth, gedoopt Lierop 17-03-1748
 2. Wilhelmina (jongedochter) huwt Hendrik Kusters, volgt D

D Hendrik Kusters huwt Lierop (RK 1-5-1750, schepenbank 22-11-1750) met Willemijn Thomas van Brey. Hij overlijdt 12-4-1793. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria ~Lierop 19-12-1751
 2. Henrica ~Lierop 14-11-1753
 3. Elisabeth ~Lierop 29-01-1756
 4. Thomas ~Lierop 04-04-1758
 5. Joost Hendrik Kusters ~Lierop 22-7-1759 (volgt E)
 6. Johannes ~Lierop 21-09-1763
 7. Johannes ~Lierop 16-10-1764
 8. Helena ~Lierop 28-09-1766

E Joost Hendrik Kusters, *22-7-1759,

Huwt 1 op 30-9-1781 Lierop met Anna Maria Welten; boedelinventaris opgemaakt 1-7-1791. Op dezelfde datum huwelijksvoorwaarden ivm het tweede huwelijk (Lierop R33).

Kinderen:

 1. Hendrik ~Lierop 18-07-1782
 2. Thomas ~11-04-1784; overleden voor 1791
 3. Helena ~26-01-1786
 4. Jan ~19-07-1788
 5. Josina ~14-07-1790

Huwt 2 op 17-7-1791 Josijn van de Waarsenburg. Op 7 juni 1798 is zij verdronken in een sloot op Moorsel.

Kinderen:

 1. Antonius ~26-07-1792
 2. Henrica ~07-08-1794

Huwt 3 op 22-9-1799 Helena Hendrik Jansen uit Deurne. Boedelinventaris opgemaakt op 21-9-1799 ivm het voornemen van een derde huwelijk (Lierop R34)

Kinderen:

 1. Theodorus ~17-08-1800
 2. Joost ~31-08-1802
 3. Wilhelmus ~29-01-1805
 4. Thomas ~08-11-1807

 

Eigenaarslijn Van den Broek

Goort van den Broek, geboren in Milheeze, zoon van Jan Jacob van den Broek en Josina Nooijen, overleden Lierop 12-3-1821, huwt op 7-1-1769 met Jenneke Jansen van Geldrop, overleden Lierop 08-01-1778. Hij koopt een hoeve op Moorsel op 14-3-1776 van Jan Goort Hermans.

Kinderen:

 1. Johannes, ~ Lierop 22-7-1769, huwt 10-6-1792 te Lierop met Jenneke Adriaan van de Waarsenburg
 2. Peter, ~Lierop 29-09-1771
 3. Josina, ~Lierop 03-03-1775 , overleden Lierop 30-07-1847 , huwt in Lierop op 24-1-1802 met Francis Antonie Verberne

 

De pachters- en eigenaarslijn van Francis van Brussel,

Francis Marcelis van Brussel, huwt in Helmond 20-02-1746 met Maria Leendert van Bree
Pachter van een hoeve op Moorsel (eigendom Hendrik van den Boomen) vanaf 1771. Zoon Jan is later eigenaar van twee boerderijen op Moorsel.
3-1-1800 (Lierop R 34) overeenkomst over de overdracht van de huiselijke boedel van Francis van Brussel en diens vrouw Maria van Bree aan hun zoon Johan van Brussel, bij wie zij blijven inwonen.
Op 5-4-1800 testament op de langstlevende.

Kinderen

 1. Maria Catharina, ~Helmond 15-12-1746
 2. Marcellinus, ~Helmond 21-07-1749; + 22-09-1830 Lierop; huwt Lierop 18-01-1777 met Mieke Zegers; huwt Lierop 20-09-1778 met Johanna Maria Koolen
 3. Anna Maria, ~Helmond 21-12-1751, huwt 1 met Jan Biemans; huwt 2 met Willem Sleegers.
 4. Leonard, ~Helmond 10-10-1756, overleden voor 1760
 5. Martina, ~Helmond 28-03-1758
 6. Leonard, ~ Helmond 17-08-1760, overleden voor 1800
 7. Jan, geboren te Helmond 05-11-1762, overleden Lierop 26-11-1844, huwt 13-1-1793 met Elisabeth van Brussel dochter van Theodorus van Brussel X Elisabeth Verhees; overleden 14-3-1838 Lierop.
 8. Willem, ~Helmond 24-11-1765; + Lierop 28-02-1778