Publicaties

Lang niet alle gegevens die ik verzamelde zijn uitgewerkt in de vorm van een publicatie, maar een behoorlijk aantal ook wel. Veel is verwerkt in bijdragen aan het tijdschrift Gemerts Heem, dat wordt uitgegeven door heemkundekring De Kommanderij Gemert. Ze staan op de website www.heemkundekringgemert.nl , maar ook in tijdschriften van andere heemkundekringen zijn bijdragen opgenomen.

Ook op de website van de Gemertse heemkundekring staan transcripties van archivalische bronnen over Gemert (http://www.heemkundekringgemert.nl/bronnen) Die tref je op deze website niet nogmaals aan.

Daarnaast heb ik meegewerkt aan een aantal boeken over de geschiedenis en het erfgoed van Gemert en aan boeken over boerderijen.

In het kader van plattelandsontwikkeling zijn een aantal rapporten opgesteld over de cultuurhistorie van gebieden in peelland met aanbevelingen voor een cultuurhistorisch verantwoorde inrichting.

Niet alle publicaties tref je op deze website aan. Soms wordt ook volstaan met een link naar andere websites.

Een uitgave van Stichting de Brabantse Boerderij. Te bestellen via de website: www.debrabantseboerderij.nl/publicaties/boeken