De weg terug, herstel van een Geneneindse kerkepad in Bakel

De weg terug
Voorstel voor herstel van een Geneneindse kerkepad in Bakel

De buurtschap Geneneind was en is gescheiden van het dorp en de kerk van Bakel door een strook dekzanden en stuifduinen. Dat is van oudsher zo geweest. Om via een zo kort mogelijke weg van de Bakelse kerk naar Geneneind te kunnen, zijn een aantal paden door het stuifgebied ontstaan. De paden hadden doorgaans alleen een functie als voetpad. Dergelijke paden worden kerkepaden genoemd. Vanuit zo ongeveer alle buurtschappen rondom de Bakelse kerk bestonden dergelijke kerkepaden. De meesten zijn inmiddels verdwenen. Delen ervan zijn bewaard gebleven, bijvoorbeeld een groot deel van het kerkepad vanuit Nuyeneind via Hoekendaal.

Vanuit Geneneind liepen drie kerkepaden naar de kerk. Eén ervan is later verbreed en verhard en heeft nu de naam Bernardstraat. Het karakter als kerkepad is niet bewaard gebleven.

Twee andere kerkepaden vanuit Geneneind zijn deels wel bewaard gebleven. Het gaat dan om de stukken die juist in het stuif- en bosgebied zijn achtergebleven. Deze delen van de kerkepaden zijn niet meer in gebruik als (wandel)pad, maar wel herkenbaar omdat het tracé van de paden is ‘uitgesleten’. Dit voorstel heeft betrekking op het herstel van één van die kerkepaden. Het is opgesteld op verzoek van de heemkundekring Bakel en Milheeze.

Het rapport kan hier worden gedownload.