De oudste ontginning van Slabroek

Dit artikel komt grotendeels overeen met de tekst in Sprokkelingen van maart 2019, maar is in april 2019 verder aangevuld met informatie over het noordelijk tracé van de prehistorische weg. De buurtschap Slabroek ligt deels in Nistelrode en deels in Uden, maar het is landschappelijk een samenhangend geheel. Al in …

Een inleiding op oude akkers

Een inleiding op oude akkers In het bijzonder de akkers in Gemert en Bakel Jan Timmers, versie mei 2016 De eerste boeren in het landschap Duizenden jaren leefden mensen in de prehistorie van de jacht, de visvangst en het verzamelen van eetbare planten en vruchten. Zo’n 8000 jaar geleden werd …

Veldnamen met -ing als akkernamen

Veldnamen met -ing in Oost-Brabant -donk namen worden –ing namen In het oosten van de provincie Noord-Brabant komen veel veldnamen voor met daarin het element –ing. We komen in het Brabants dialect het verschijnsel tegen dat veel -donk namen als -ing namen worden uitgesproken. Zo geldt bijvoorbeeld Boerdonk = Boering, …