Weijers in Deurne en Vlierden

In archiefstukken over de huidige gemeente Deurne worden diverse weijers vermeld. Dit artikel beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de locatie van deze verdwenen weijers. Weijers zijn visvijvers waarin vis werd gekweekt en/of bewaard. Ze bevinden zich meestal in de bovenloop van kleine beken op plaatsen waar het dal …

Vissen met een geweer

Vissen doe je met een hengel of met een net. Ook vroeger was dat zo, maar vissen op wat grotere schaal werd door landsheren of andere vermogende grootgrondbezitters gedaan met een weer of geweer. Een visgeweer is een inrichting in een beek voor het vangen van vis. In de Aa …

Dapperslaar: de weijer van Brouwhuis

Brouwhuis, in de middeleeuwen Bruheze genaamd, is een buurtschap die voorheen deels in Bakel en deels in Vlierden lag. Beiden waren lange tijd afzonderlijke gemeenten. Zowel het Vlierdense als het Bakelse deel van Brouwhuis werden in 1967 toegevoegd aan Helmond. Helmond bouwde er een nieuwe, grote woonwijk. In het buitengebied …

Een watermolen op de Molenhof in Bakel en Deurne

Een watermolen op de Molenhof in Bakel en Deurne ¬†Een aanzet voor de mogelijke ligging van de watermolen op de Molenhof Dat er een watermolen op de Molenhof aanwezig was is tot nu toe niet in bronnen teruggevonden. Echter de toponiemen Molenhof en de Vloed wijzen ongetwijfeld op een watermolen. …

Op zoek naar de bron van de Aa

Op zoek naar de bron van de Aa Het stroomgebied van de Aa is in de loop van historische tijden niet veel veranderd. De waterscheidingen zijn niet verschoven, behalve bij de zuidgrens. Globaal gezien was aanvankelijk de huidige provinciegrens onder Someren en Asten ook de waterscheiding. De bron(nen) van de …

De watermolen van Vladeracken in Someren

De watermolen van Vladeracken in Someren Op de Kleine Aa in Lierop was tot het begin van de 17de eeuw een watermolen aanwezig, die samen met twee hoeven de naam Vladeracken droeg. De naam van de watermolen en van de twee hoeven, die uitgroeiden tot een klein gehucht veranderde in …

De Velmolen en de Vloet in Uden en Volkel

De Velmolen en de Vloet Tussen de oude dorpscentra van Uden en Volkel liggen onder meer de (voormalige) gehuchten Velmolen en Vloet. Velmolen wordt tot Uden gerekend en Vloet ligt in Volkel. Ogenschijnlijk zijn het twee afzonderlijke buurtschappen, maar van oorsprong hebben ze veel met elkaar te maken. Die relatie …

De Walgraaf en de Snelle Loop

De Walgraaf en de Snelle Loop Een landweer op de grens tussen Gemert en Laarbeek Jan Timmers Landweren staan de laatste tijd volop in de belangstelling. Lange tijd is het stil geweest rond deze opvallende cultuurhistorische landschapselementen. Historici en heemkundigen gingen er bijna als vanzelfsprekend van uit dat landweren vroeger …