De Brouwersweijer in Bergeijk

een historisch, landschappelijk monument. In een notitie van het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant onder de titel “Perceelsinformatie “nog in te richten natuur” openbare verkoop januari 2021” wordt onder meer als nr 4 genoemd: Cluster 4,;Bergeijk; BEK00B4400; 6,9984 are; extra eis is waterretentie; N12.02 dennen- eiken- beukenbos.Op basis van de kaartjes in …

Het goed Ten Broek en de watermolen op De Gender in Strijp (Eindhoven)

In 1920 ontstond Groot Eindhoven door een fusie tussen de stad Eindhoven met de aanliggende gemeenten Woensel, Tongelre, Stratum, Gestel en Strijp. Het riviertje de Gender vormde de grens tussen Strijp en Eindhoven en iets zuidelijker tussen Strijp en Gestel. Dicht bij de grens met Eindhoven lag al in de …

Piscaria, piscatura, piscatorium en vivarium: latijnse visserij termen

Piscaria, piscatura, piscatorium en vivarium: latijnse visserij termen In latijnse teksten worden weijers (visvijvers) in het algemeen aangeduid met de term ‘vivarium’. In het artikel Dapperslaar, de weijer van Brouwhuis schreef ik daar al over.In akten en cijnsboeken die in het latijn zijn opgesteld komen we daarnaast ook de termen …

Weijers in oostelijk Brabant

Verspreid in oostelijk Brabant komen op meerdere plaatsen veldnamen of straatnamen voor met daarin het woord “weijer”. Soms wordt het gespeld als ‘wijer’ of ‘weyer’. Die namen wijzen er op dat daar vroeger een (meestal verdwenen) oud landschapselement aanwezig was. Het woord weijer is ontstaan uit het latijnse woord vivarium. …

Weijers in Deurne en Vlierden

In archiefstukken over de huidige gemeente Deurne worden diverse weijers vermeld. Dit artikel beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de locatie van deze verdwenen weijers. Weijers zijn visvijvers waarin vis werd gekweekt en/of bewaard. Ze bevinden zich meestal in de bovenloop van kleine beken op plaatsen waar het dal …

Vissen met een geweer

Vissen doe je met een hengel of met een net. Ook vroeger was dat zo, maar vissen op wat grotere schaal werd door landsheren of andere vermogende grootgrondbezitters gedaan met een weer of geweer. Een visgeweer is een inrichting in een beek voor het vangen van vis. In de Aa …