De schutter en de schutskooi

De schutter en de schutskooi Historie In het begin van de 14e eeuw kregen veel dorpsgemeenschappen van hun heer, meestal de hertog van Brabant, de woeste gronden in hun omgeving in eeuwigdurende erfpacht. Zij betaalden hiervoor een eenmalige geldsom en daarna ieder jaar een cijns. Vanaf toen had de gemeenschap …

Vrijkomende Agrarische Bebouwing

 Aandacht voor VAB beleid De ontwikkelingen in de agrarische sector hebben veel gevolgen voor het landelijk gebied en dus ook voor ons cultuurlandschap. Eén van de geconstateerde ontwikkelingen is het verdwijnen van steeds meer agrarische bedrijven. In het Monumenten Inventarisatie Project wat in opdracht van de provincie in de jaren …

Vlechtheggen en heggen vlechten

Vlechtheggen en heggen vlechten Al duizenden jaren zijn er boeren die vee houden en aan akkerbouw doen. Voor allebei is het maken van afrasteringen en omheiningen belangrijk. Het vee moet, zeker ’s nachts, bij elkaar gehouden kunnen worden in een omheinde ruimte en de akkers moeten afgeschermd kunnen worden om …