Raamkozijnen met geschiedenis

Oude gebouwen hebben geschiedenis. Dat wil zeggen dat er in de loop der jaren wel het een en ander aan veranderd, gewijzigd en verbouwd is. Hoe ouder het gebouw, hoe meer er doorgaans aan veranderd is en hoe meer er te vertellen valt over de bouwhistorie. Soms is dat zelfs …

Het bouwen van de boerderij

Er zijn een aantal bouwcontracten bekend waarin een opdrachtgever een aannemer inhuurt voor het bouwen van zijn boerderij. Steevast is er sprake van een timmerman in plaats van een aannemer en van timmeren in plaats van bouwen. Dat ligt voor de hand omdat het steeds handelt over houten gebouwen. In …

Reanimatie van erfgoed: Van Vlierden naar Esch

Stichting De Brabantse Boerderij voert een omvangrijk project uit onder de naam Reanimatie van Verloren Erfgoed, waarin oude schuren nieuw leven wordt ingeblazen.  Soms moeten schuren met een lange geschiedenis wijken voor nieuwbouw of anderszins en kunnen niet gehandhaafd blijven op hun eigen plek. Binnen het project wordt gezocht naar …

Van boomstam tot gebint

Gebinten van boerderijen zijn gemaakt van boomstammen, meestal eiken. Voor elk zwaar gebintonderdeel, zoals de stijlen en de ankerbalk, werden afzonderlijke stammen gebruikt. Het karwei begint met het vellen van meestal aangekochte eiken bomen met voldoende lengte en dikte. Meestal wordt eerst de bast van de stammen verwijderd, omdat die …