Moorsel, bezoek aan de wal in 1986

Lierop, 16 mei 1986 Johan Otten Bezoek aan de wal om Moorsel Informatie van Henk Pinxten (en Marinus Berkers) Wandeling op 16 mei 1986 langs de omwalling van Moorsel-Oeyenbraak. Henk Pinxten (79), Lucien van der Eerden, Johan Otten. Pinxten kwam in 1918 met zijn familie vanuit Holland (omgeving Den Haag) …

De oudste ontginning van Slabroek

Dit artikel komt grotendeels overeen met de tekst in Sprokkelingen van maart 2019, maar is in april 2019 verder aangevuld met informatie over het noordelijk tracé van de prehistorische weg. De buurtschap Slabroek ligt deels in Nistelrode en deels in Uden, maar het is landschappelijk een samenhangend geheel. Al in …

Moorsel, een bijzondere ontginning

De hof van Floreffe in Lierop De buurtschap Moorsel is ontstaan uit één enkele hoeve op Moorsel, die in de loop van de tijd opgesplitst is, waardoor Moorsel uitgroeide tot een gehucht. Hoe dat gebeurde is beschreven in Moorsel: bewoningskroniek tot 1832 (met bijlagen). Voor het begin van Moorsel, de …

Moorsel, kadasteronderzoek 1832-1900

In de bewoningskroniek van Moorsel tot 1832 is weergegeven hoe de bebouwing op Moorsel zich ontwikkelde tot 1832, het jaar waarin het kadaster tot stand kwam. Hieronder de kaart van 1832. De letters A, B1 en B2 verwijzen naar de oude situatie. Twee boerderijen zijn na 1832 gehandhaafd gebleven op …

Het Slotje: adellijk huis Lanckvelt

Veel oude kaarten uit de 16de en 17de zijn vaak niet gedetailleerd en bevatten vaak alleen de belangrijkste beken en doorgaande wegen, terwijl de dorpen alleen worden weergegeven als er een kerk of kasteel staat. Dorpen worden dan veelal aangegeven door eenzelfde symbool van een kerk of een kasteel. Bij …

Moorsel in zijn omgeving

Moorsel in zijn omgeving Vennen op de Lieropse Heide De Lieropse Heide vormt samen met de Strabrechtse Heide een geheel. Het was eeuwenlang een groot heidegebied. Op de heide zien we veel door de wind gevormd reliëf met hogere en lagere delen. Door het voorkomen van leemlagen in de ondergrond …

Moorsel, bewoningskroniek tot 1832

Moorsel, bewoningskroniek tot 1832 De hoeve Moorsel is een 12de-eeuwse ontginning, die als zodanig, inclusief zijn grenzen, nog herkenbaar aanwezig is. Moorsel is ontgonnen te midden van woeste gronden, die later heide werden en in de 20ste eeuw werden aangeplant met naaldhout. Die bossen omringen de oude ontginning. De hoeve …