Moorsel, kadasteronderzoek 1832-1900

In de bewoningskroniek van Moorsel tot 1832 is weergegeven hoe de bebouwing op Moorsel zich ontwikkelde tot 1832, het jaar waarin het kadaster tot stand kwam. Hieronder de kaart van 1832. De letters A, B1 en B2 verwijzen naar de oude situatie. Twee boerderijen zijn na 1832 gehandhaafd gebleven op de oude plek. Er is bebouwing verdwenen en er werden op de groene stippen nieuwe boerderijen gebouwd. Hieronder is op basis van de kadastrale hulpkaarten uit de 19de eeuw aangegeven wanneer die veranderingen plaats hadden. De hulpkaarten geven steeds de nieuwe situatie weer ten opzichte van de oude. Je moet er rekening mee houden dat de administratie van het kadaster in het algemeen een jaar achterliep. Als in dienstjaar 1885 een nieuwe situatie is getekend, mag je verwachten dat die minstens een jaar eerder tot stand is gekomen.

Fragment hulpkaart C25 dienstjaar 1882. De oude hoeve Moorsel op nr 446 is gesloopt. In plaats daarvan is een nieuwe boerderij gebouwd (nummer 447) ten zuiden ervan. Dat is thans Moorsel 5. De boerderij op nr 442 is ter plaatse vernieuwd (thans Moorsel 9). De schuur ten zuiden ervan op nr 444 is ook herbouwd.
Fragment hulpkaart C30 dienstjaar 1885. De boerderij op nr 447, gebouwd in 1882 wordt verkleind en tegelijkertijd wordt een nieuwe boerderij gebouwd op nr 460. Dat is thans Moorsel 1.
Fragment hulpkaart C31 dienstjaar 1886. De boerderij Moorsel 9 (op nr 462), gebouwd in 1882 wordt een stuk verlengd. In hetzelfde jaar wordt de boerderij op nr 465 op de oude plaats herbouwd. Dat is thans Moorsel 7. De schuur ten zuiden van Moorsel 9, nog herbouwd in 1882 wordt gesloopt. Ongeveer op die plaats staat nu Moorsel 11.
De veldwerkkaart (nr C5) geeft dezelfde situatie weer. Aan de hand hiervan werd de hulpkaar C31 getekend. De veldwerkkaart bevat echter een aantal details die de moeite waard zijn. Het perceel waarop de schuur stond wordt aangeduid als ‘woest’. Bij Moorsel 9 en Moorsel 7 worden tuinen ingetekend. De tuin van Moorsel 7 is aan weerszijden omgeven door een heg.
Fragment hulpkaart 32 dienstjaar 1888. Er is verbouwd aan Moorsel 7 en oostelijk ervan wordt een nieuwe boerderij gebouwd. Dat is thans Moorsel 3.
De huidige bebouwingssituatie op Moorsel (2018)

Bron: de kadastrale hulpkaarten en veldwerkkaarten komen uit het archief van het kadaster. Ze zijn in te zien op het BHIC in Den Bosch.