Een familie Vander Heze – Van den Boer – Van Vaerlaer – Strijbos in Gemert

Deze familie draagt aanvankelijk de naam Vander Heze, afgeleid van het goed Ter Heze in Vlierden. In Gemert worden ze eigenaar van het goed Ten Boer en worden daarom ook Van den Boer genoemd. Een jongere tak neemt de naam van moeder Van Vaerlaer over (afgeleid van het goed Vaerlaar in Nuenen). Na aankoop van de hoeve Strijbos in Handel dragen ze de naam Strijbos. Het is de tweede familie met die naam in Gemert. Van de oudste familie Strijbos zijn op deze site ook gegevens aanwezig. Leden van de familie die naar Den Bosch verhuizen krijgen daar de naam Van Gemert, maar grijpen ook terug op de naam Van Vaerlaer.

Veel van onderstaande gegevens is eerder door anderen gepubliceerd, maar er zijn de nodige gegevens aan toegevoegd.

 

I              Ambrosius (Bruysten) van der HEZE, vermeld 1326, eigenaar van de hoeve Ter Heze in Vlierden, geboren ca 1290, overleden voor 1340.

Kind:

 1. Jan van der HEZE (zie II).

 

II             Jan van der HEZE, bezit het goed Ter Heze in Vlierden, cijnsbetaler hertog van Babant in 1340, geboren ca 1310, overleden voor 1369.

Naar alle waarschijnlijkheid was Jan gehuwd (ca 1335) met de erfdochter van Henrick van den BOER, die schepen was in Gemert in 1332 en leenman van het goed Ten Boer in de Kromstraat te Gemert.

Uit dit huwelijk:

 1. Bruysten van der HEZE, geboren ca 1335.
 2. Henrick van der HEZE (zie III).
 3. Jan Jan Bruysten van der HEZE
 4. NN van der HEZE. Gehuwd met Willem van Hamveld.

 

III           Henrick van der HEZE geboren ca 1340, overleden voor 15‑6‑1379. Hij erft zijn moederlijk erfdeel en wordt leenman van de Duitse Orde voor het goed Ten Boer in Gemert Als zodanig komt hij voor in 1366. Zo komt hij vanuit Vlierden in Gemert terecht. Gehuwd ca 1360 met Sophie.

Uit dit huwelijk:

 1. Henrick Henricksz. van der HEZE (van den Boer, van Vinkel) (zie IV).

 

IV           Henrick Henricksz. van der HEZE (van den Boer, van Vinkel), 1379, 1380 leenman van de Duitse Orde voor het goed Ten Boer, geboren ca 1360, overleden voor 1440,  Henrick zoon van wijlen Henrick van der Heze verhuurt voor 3 jaar vanaf Pinksteren aan Goyart Smit van Grave de hoeve Ten Boer in het gericht van Gemert.

Henrick geeft aan zijn zonen Henrick, Jan en Ansem zijn vruchtgebruik in 11 mud rogge, welke pacht Gooswijn Aert Snieders moest betalen aan Henrick Henrick van der Heze uit het leengoed Ten Boer in Gemert, dat Gooswijn in erfpacht gekregen had van Henrick Henrickx van der Heze.

Deutsch Ordens Zentral Archiv oorkonde nr 3440, dd 7-6-1440 Heyn, Jan en Ansem, zonen van wijlen Heyn van der Heze, laten weten dat zij 48 gouden peter schuldig zijn te betalen aan hun drie zusters Katelijn, gehuwd met Goort Rovers, en Liesbet en Aleid.

Gehuwd ca 1380 met Luytgart Jan van VAERLAER, geboren ca 1360, overleden voor 1440, dochter van Jan van VAERLAER.

Uit dit huwelijk:

 1. Henrick (Heyn) van der HEZE (van Vinkel, van den Boer) (zie V.1)
 2. Jan van VAERLAER (zie V.2)
 3. Ansem Hendrik van der HEZE (zie V.3)
 4. Katelijn, gehuwd met Goort Rovers
 5. Liesbeth
 6. Aleid

V.1          Henrick (Heyn) van der HEZE (van Vinkel, van den Boer), leenman van een erfpacht uit het goed Ten Boer in 1440; draagt 7‑6‑1437 grond over aan zijn schoonzoon Claus de Ridder en aan de kinderen uit diens eerste huwelijk. Geboren ca 1384, overleden voor 1442.

Kinderen:

 1. Aleit van der HEZE, geboren 1410‑1415, overleden voor 1437. Gehuwd met Claus de RIDDER, vermeld 1437, zoon van Jan Jans van HOESCHOT (alias de Ridder) en Elisabeth van VAERLAER. Bij de erfdeling in Helmond (R217 f81), worden 6 zonen genoemd waaronder Claus.
 1. Hendrik Hendriks van VINKEL, vermeld 1436.
 2. Jan Hendriks van VINKEL (van den Boer), vermeld 1436 Gemert; Den Bosch 1442, 1455. Gehuwd met Katelijn Jan van der MEER, vermeld Den Bosch 1455, dochter van Jan van der MEER.

 

V.2          Jan van VAERLAER, geboren ca 1385, overleden voor 30‑3‑1458. Jan wordt in 1437 vermeld als zoon van Henrick van Vinckel en in 1442 als zoon van Henrick van der Heze en beide malen als vader van Everart van Vaerlaer. Zijn drie kinderen worden genoemd in BP Boekel 1450‑1451; in 1442 wordt hij genoemd Jan zoon van wijlen Henrick van den Boer zoon van wijlen Henrick van den Boer van Ghemert.

Kinderen:

 1. Luijtgard Jans van VAERLAER, geboren ca 1418. Gehuwd met Jan KATERS.
 1. Everart van VAERLAER (van Strijbosch) (zie VI.1).
 2. Gielis van VAERLAER, vermeld 1482, geboren ca 1420.

 

V.3          Ansem Hendrik van der HEZE, vermeld 1440, 1442, 1470, geboren ca 1390.

Gehuwd met Hilleke Peter van den WAUDE, dochter van Peter van den WAUDE en Marie Aert CUPER, vermeld BP Beek en Donk 1441/42. Hilleke hertrouwde met Jan Henric Nezen, vermeld BP Beek en Donk 1441/42 en 1446/47.

Uit dit huwelijk:

 1. Henrick Ansems van der HEZE (zie VI.2).

 

VI.1        Everart van VAERLAER (van Strijbosch), testament 1491; geboren circa 1420, overleden 1489‑1492.

Lambert de Bruijn heeft opgedragen aan Everart Janss van Verlaer de erven “die Strijbosch” naast de hoeve van Haendelen en strekkende van de gemeynt der heren van Gemert met harde grond tot den Pedel. Lambert die Bruyn had die hoeve “die Strijbosch” gerechtelijk gekocht in Ghemert van Goyart Janss vander Sande, man van Lijsbeth Christoffel Peter Kersmaker.

Gemert R96 dd 7‑9‑1482. Everart van Stribos koopt een huis aande Beekstraat in Gemert van Art Jans van Helvoirt tussen de erven van Merie Enskens en Willem Gulikers. Het perceel komt later deels aan zoon Hendrik en deels aan dochter Hilla.
Ansem zn van Everarts van Strijbosch verkoopt in 1491 zijn deel van de hoeve Strijbosch aan Dirk Peters (Gemert R97)

Bij de boedelscheiding op 27‑4‑1503 zijn nog slechts vier van de zes kinderen in leven. Te weten, Michaël, Ansem en Hillegont welke de hoeve Strijbosch krijgen en Henrick die een huis in Gemert krijgt.

Gemert, 2‑12‑1511, (R99, fol.123v en 124). Michaël, Ansem ende Hillegont verkopen de hoeve aan Melys, natuurlijke zoon Jan Ansems wijlen, te weten, huis, schuur en erve, akkerland, heide en weide en pedel met al wat toebehoord, aldaar gelegen tussen het erf van de hoeve Handel toebehorende aan de heren van Gemert met een zijde, en het erf van Baten Everarts kynder ter andere zijde. Met een einde de gemeente streckende tot aan de Peel.

Gehuwd voor 7‑7‑1446 met Lysbeth Henrick Ansem Henrick MAESSEN; in 1488 wordt achterstallig intreegeld voor ILV Broederschap betaald voor Lysbeth Hein Ansems in Hintham, overleden voor 27‑4‑1503, dochter van Hendrik Ansem Hendrik MAESSEN (Heyn Enskens).

Uit dit huwelijk:

 1. Henrick Everarts van STRIJBOSCH (zie VII.1).
 2. Ansem Everarts van STRIJBOSCH, in 1503 wordt zijn intreegeld (en van zijn vrouw Liesbeth) en in 1518 zijn doodschuld betaald bij de ILV Broederschap Den Bosch, overleden voor 1518. Gehuwd met Liesbeth, in 1503 wordt intreegeld en in 1521 haar doodschuld betaald voor ILV Broederschap, overleden 1521.
 1. Hillegont Everarts van STRIJBOSCH, overleden 1523‑1529. Wonende en gegoed te Gemert Binderseind, zie schepenakte Gemert 25‑6‑1506 en 11‑9‑1529. Het huis ligt naast het huis van haar broer Hendrik en is afkomstig van broers Henric en Ansem en gaat naar haar nicht Liesbeth Michiels van Strijbosch; die verkoopt het huis aan Willem Jacob Jegers; zie ook AKDOG inv nr 1522.
 2. Luitgen Everarts van STRIJBOSCH, overleden 1503‑1511.
 3. Margriet Everarts van STRIJBOSCH, overleden 1503‑1511.
 4. Michiel Everarts van STRIJBOSCH (van Gemert, van Vaerlaer) (zie VII.2).

 

VI.2        Henrick Ansems van der HEZE.

Kind:

 1. Gielis Henrick ANSEMS.

 

VII.1      Henrick Everarts van STRIJBOSCH, erfdeling 1533, geboren circa 1450, overleden na 4‑8‑1534. Henrick bezat een huis in de Beeckstraat (thans Binderseind) afkomstig van zijn ouders en naast een erf van Hilleke zijn zuster.(R99 f80 dd 25‑6‑1506) en waarschijnlijk ook het huis langs de kerk te Gemert,

Gemert, 4‑8‑1534. (R103). Hanrick van Strijbosch in sijne alingen bedde heeft opgedragen aen syne wittigen soen Gelis alle syne lant huys en erff.

Gehuwd met Hanrickske.

Kinderen:

 1. Everart van STRIJBOSCH, woont aan de Heuvel 1‑2‑1530, overleden na 1553.
 2. Gielis Hanrick van STRIJBOSCH (zie VIII).
 3. Jenneke van STRIJBOSCH, vermeld 1533.

 

VII.2      Michiel Everarts van STRIJBOSCH (van Gemert, van Vaerlaer), Cremer te Den Bosch; in 1521 wordt voor hem en zijn vrouw Mechteld doodschuld betaald aan ILV Broederschap, overleden op 09‑04‑1522 te Den Bosch. Michiel noemt zich na vestiging in ‘s‑Hertogenbosch wederom Van Vaerlaer en aanvankelijk ook Van Gemert. Hij was cremer te ‘s‑Hertogenbosch en stierf aldaar voor 9 april 1522. erfdeling Den Bosch 2‑1 en 29‑1 1551. Van moederskant was hij familie van Michiel van Gemert, goudsmit en graveur in Den Bosch onder de naam ‘Bosch met het Mes’. Op deze website tref je een artikel over hem en zijn familie aan.

Gehuwd met Mechteld van den STEEN, overleden na 11‑2‑1517, dochter van Jan Henricks van den STEEN en Elisabeth Gijsbert van der VLASVOIRT.

Uit dit huwelijk:

 1. Liesbeth Michiels van STRIJBOSCH, vermeld 1529; in 1509 wordt haar intreegeld betaald aan ILV Broederschap. Gehuwd met Mercelis Henric GERRITS.
 1. Goosen Michiel Evers van GEMERT (van Vaerlaer), 1521 wordt intreegeld ILV Broederschap betaald; cremer; verhuist van Den Bosch naar Antwerpen.

 

VIII        Gielis Hanrick van STRIJBOSCH, Schepen van Gemert 1546, deken van de O.L.V. Broederschap te Gemert 1547.Woont in de Beeckstraat te Gemert (nu Binderseind), overleden na 1572.

Gehuwd ca 1540 met Aelke van den BLEEC, dochter van Lenart Goerts van den BLEEC en Luijtgart Eymbrecht MICHIELS.

Uit dit huwelijk:

 1. Michaël Delis van STRIJBOSCH (zie IX.1).
 2. Lenaert Gielens van STRIJBOSCH (zie IX.2).
 3. Merike Delis van STRIJBOSCH (zie IX.3).

 

IX.1        Michaël Delis van STRIJBOSCH, erft in 1582 goederen van zijn vader met last aan OLV altaar Bakel, geboren ca 1545, overleden voor 1604.

Gehuwd ca 1565 te Gemert met Jutta Peter VOGELS, overleden voor 1586 te Gemert, dochter van Peter Jan VOGELS, Schepen van Gemert, en Anna Mathijs GOORTS.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan van STRIJBOSCH. Gehuwd met Heilke Jan Emont BROUWERS, dochter van Jan Emont BROUWERS, vermeld Gemert 1574.
 1. Catharina van STRIJBOSCH. Gehuwd (1) met Arnoldus de WITH. Gehuwd (2) met Peter Jan HOEFNAGELS.
 1. Hendrickske van STRIJBOSCH. Gehuwd met Ruth Arien RUTTEN.
 1. Mathijs Michiel Dielis van STRIJBOSCH, vermeld 1616 als neef van kinderen van Jan Aert Ooms.
 2. Peter Michiel Dielis van STRIJBOSCH.

 

IX.2        Lenaert Gielens van STRIJBOSCH, erfdeling 29‑12‑1618; fundeerde een beurs voor onderhoud van familieleden die studeren in zijn testament 26‑1‑1599 te Aarle‑Rixtel voor notaris Thomas Pauli Conincx, overleden ‑6‑1610. Erfpachter van de hoeve Ter Watermolen te Gemert voor 1554.

Gehuwd (1) met Maria Albert Maes Aerts van HAENDEL, dochter van Aelbert Maes Aerts van den SANTVOERT (alias van Haendel) en Jenneke.

Gehuwd (2) met Jenneke Adams Gerits van HOUT, zij heeft geen kinderen, de zonen van broer Lenart Damen van Hout zijn erfgenamen, geboren 1542, overleden voor 1618, dochter van Adam van HOUT (van der Hoeve) en Ermgard Lenart VALKX.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Lenart Lenarts van STRIJBOSCH, overleden voor 1605. Gehuwd met Geritje Adam van HOUT, dochter van Adam van HOUT (van der Hoeve) en Ermgard Lenart VALKX.
 1. Albert van STRIJBOSCH, pastoor van Gemert en rector van de Latijnse School; pastoor te Gruijtrode.
 2. Elisabeth Lenarts (Lijske) van STRIJBOSCH, erft het goed Ter Watermolen, doet afstand van de tocht in dat goed t.b.v. haar kinderen op 11‑6‑1623, overleden na 1623. Gehuwd met Jan Aert MICKARTS, erfdeling 11 juli 1623, geboren ca 1560 te Gemert, overleden voor 1618, zoon van Aert MICKARTS en Anna Jans van den SANTVOERT.
 1. Jenneke Lenart Gielis van STRIJBOSCH. Gehuwd (1) voor 1618 met Dirck Maes THIJS. Gehuwd (2) met Simon Ansem DANIELS, overleden voor 1618.

 

IX.3        Merike Delis van STRIJBOSCH, overleden voor 1582.

Gehuwd ca 1565 met Simon Denis MICKAERTS, woont Haageik Gemert, geboren voor 1520 te Gemert, overleden na 1582, zoon van Denis Teeuwen DENISSEN en Aleyd (Aalke) Aart MICKAERTS.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Denis MICKAERTS, geboren ca 1565. Gehuwd ca 1588 met Peter LEUNIS, overleden voor 1591 te Gemert.